التوثيق العلمي

رؤي

­

ANIMA & CORPO FESTIVAL, Busto Arsizio

Sabato 27 e Domenica 28 Maggio ci troverete all’Anima & Corpo Festival di Busto Arsizio (VA), con interventi in merito ai danni che la tecnologia e i dispositivi moderni arrecano alla nostra salute.

Di seguito trovate il programma completo della manifestazione:

بواسطة، New10 |May 26th, 2017|غير مصنف|تعليقات إيقاف تشغيل في ANIMA & CORPO FESTIVAL, Busto Arsizio