التوثيق العلمي

رؤي

­

About بول

This author has not yet filled in any details.
So far بول has created 28 blog entries.

الجيولوجيا والضباب الكهربائي

بواسطة، New10 |يناير 20 , 2017|وثائق الفيديو|تعليقات إيقاف تشغيل في الجيولوجيا والضباب الكهربائي

Ventesimo Congresso Scientifico Internazionale di San Pietroburgo 2-3-4 Luglio

Il 25 Aprile nei pressi di Torino, si è tenuto un incontro con lo scienziato russo Prof. Konstantin Koroktov dell’Università di san Pietroburgo ideatore dell’apparecchio di diagnostica usato in molti ospedali in tutto il mondo, GDV/EPC (Gas Discharge Visualisation/Electro Photon Capture).

[…]

بواسطة، New10 |April 29th, 2016|بلوق|تعليقات إيقاف تشغيل في Ventesimo Congresso Scientifico Internazionale di San Pietroburgo 2-3-4 Luglio

Elettrosmog da Wi-Fi: 6 consigli utili per combatterlo

Modem Wi-Fi ed elettrosmog
Il Wi-Fi e le comunicazioni senza fili stanno liberando gli utenti dal cavo e dalla rete fisica, lasciando tuttavia alcuni interrogativi a cui la scienza ancora non sa rispondere. Se da un lato il wireless è un elemento positivo e auspicabile per ridurre il digital divide e l’uso di materiali fisici nelle […]

بواسطة، New10 |April 15th, 2016|بلوق|تعليقات إيقاف تشغيل في Elettrosmog da Wi-Fi: 6 consigli utili per combatterlo

Non riesci a dormire o dormi male?

Non riesci a dormire o dormi male? Prova il nostro guancialeeffetto piuma
https://www.bioriposo.net/guanciale/

Regolabile in spessore e morbidezza a seconda della posizione che si assume dormendo. Tessuto contenitivo esterno in Bamboo Charcoal ed imbottitura interna in Fiocco di Polpa di Bamboo.

Possiamo aiutarti a migliorare la qualità della tua vita

بواسطة، New10 |April 8th, 2016|بلوق|تعليقات إيقاف تشغيل في Non riesci a dormire o dormi male?

Documentazione scientifica e approfondimenti

Rimani aggiornato e scopri la nostra sezionedocumentazione scientifica e approfondimentihttps://www.bioriposo.net/documentazione-scientifica/

Per info e per richiedere una rilevazione con i nostri strumenti tecnici, contattaci a bioriposo@bioriposo.com o chiamaci allo 0423910875

بواسطة، New10 |March 25th, 2016|بلوق|تعليقات إيقاف تشغيل في Documentazione scientifica e approfondimenti

مرتبة نباتية محبوبة

راحتك الطبيعية مع مرتبة نباتية محبوبة!
https://www.bioriposo.net/il-materasso-coccoloso-vegano/

لمزيد من المعلومات اتصل بنا على bioriposo@bioriposo.com أو اتصل بنا على 0423910875

بواسطة، New10 |مارس 18th, 2016|بلوق|تعليقات إيقاف تشغيل في مرتبة نباتية محبوبة

Suoletta Reflextherapy

Stimola le terminazioni nervose degli organi centrali, secondo i principi della riflessologia plantare.
Utilizza la Suoletta Reflextherapy!

https://www.bioriposo.net/kit-di-placche-magnetiche/

Per maggiori informazioni contattaci a bioriposo@bioriposo.com o chiamaci allo 042391087

بواسطة، New10 |March 11th, 2016|بلوق|تعليقات إيقاف تشغيل في Suoletta Reflextherapy

Our Mission

Il nostro obiettivo è progettare, produrre e distribuire prodotti per la tutela della salute della persona!
https://www.bioriposo.net/azienda/

بواسطة، New10 |March 4th, 2016|بلوق|تعليقات إيقاف تشغيل في Our Mission

Il kit di placche magnetiche

Da noi puoi trovare un dispositivo contro i disturbi o i traumi!
Scopri di pù su: https://www.bioriposo.net/kit-di-placche-magnetiche/

بواسطة، New10 |March 1st, 2016|بلوق|تعليقات إيقاف تشغيل في Il kit di placche magnetiche

Il nostro Biodispositivo lavora sulle ossa

‪ProtezioneTotale‬ con il nostro ‪Biodispositivo‬! Oggi scopri la sua funzione sulle ossa!

الجهاز الحيوي

لمزيد من المعلومات اتصل بنا على bioriposo@bioriposo.com أو اتصل بنا على 0423910875

بواسطة، New10 |March 1st, 2016|بلوق|تعليقات إيقاف تشغيل في Il nostro Biodispositivo lavora sulle ossa