Aktiviteti ditor i trupit të njeriut shënohet nga ritme biologjike që ato kanë frekuenca të ndryshme drejt trurit dhe frekuencave të tjera organet në periudhën e pushimit dhe në periudhën e gjumit. E’ Possibleshtë e mundur të bëhen matje paralele të shpërndarjes së frekuencës së valët elektromagnetike të trurit, të shpërndarjes së variacioneve të aktivitetit gjeomagnetike dhe intensiteti i rrezatimit të dëmshëm, në ciklin ditor nga 6 në mëngjes deri në 6 të ditës tjetër.
Në periudhën e aktivitetit të natës, në intervalin nga 2 në 4 të mëngjesit, trupi është
aktiviteti i trurit i relaksuar ka frekuenca në fazën e gjumit dhe gjumit minimumi
I gjithë aktiviteti është në fazën e fuqisë minimale bioenergjetike.
Aktiviteti i qetë (gjeo) magnetik u regjistrua në të njëjtin interval me intensiteti minimal i fushës (gjeo) magnetike dhe intensiteti i rrezatimit të dëmshëm, në të njëjtin interval, ajo hyn në faza të vlerave ekstreme. Në këtë periudhë efekti i rrezatimit të dëmshëm në të gjithë aktivitetin bioenergjik të trupit, në aktivitetin e organeve të caktuara dhe aktivitetin e trurit, dhe më intensive dhe pastaj të bashkëveprimet dhe efektet energjetike të rrezatimit të dëmshëm me fushat dhe me valët e brendshme bioelektromagnetike në trupin e njeriut janë më të shprehura. Qelizat e trupit të njeriut përmbajnë kromozome që mbajnë gjene (Dmth njësitë themelore të kodit gjenetik janë ndërtuar nga ADN-ja – Acid deosyribonukleik dhe ARN – acid ribonukleik). Për shkak të strukturës së saj, ADN-ja mundet paraqitet si nje strukture spirale dyshe (gishti) i bere nga karbohidratet dhe njesite fosfatet. Baza është e ndërtuar nga adenina (A), timina (T), guanina (G) dhe citozina (C)
Kodi gjenetik është i përbërë nga këto katër elemente ose katër shkronja. Çdo
gjen, i cili është pjesë e një qelize, kryen një nga funksionet në qelizë dhe brenda vetes mund të përmbajë nja dy mijë kombinime të këtyre katër elementeve, dmth nga këto katër shkronja. Qeliza e organizmit njerëzor është me të vërtetë një element konstruktive e shkëlqyeshme dhe magjepsëse e lëndës së gjallë. Veprimi dhe efektet e fushave elektromagnetike dhe magnetike dhe rrezatimit nga ambienti i jetesës në fushat e brendshme biomagnetike mund të kuptohet vetëm përmes proceset e energjisë, transportit dhe komunikimit në qelizat e materies viva
Hulumtimet tregojnë se transporti i materies, shkëmbimi i energjisë dhe informacionit në qelizat e trupit të njeriut kryhen me anë të
grimca shumë të vogla (grimca nano) që kanë një orientim magnetik e ato referohen si mikrotubula. Mikrotubulat marrin pjesë në krijimin e sinjaleve bioelektrike të impulsit sepse kanë fushën e tyre elektromagnetike. Mikrotubulat ndikojnë në mënyrë aktive në ndërtimin e strukturës gjenetike të materia e gjallë dhe funksionimi i funksioneve dinamike të secilës qelizë. Mikrotubulat janë rregulluar në lëngun qelizor përgjatë vijave magnetike etj formojnë fushën e tyre magnetike. Ky është mekanizmi i vetëm i kuptueshëm i ndërveprimit të fushave biomagnetike në nivelin qelizor me spektrin e fushave elektromagnetike dhe me rrezatimin nga mjedisi i jashtëm. Mikrotubulat janë bartës aktivë dhe pjesëmarrës në shkëmbimin dhe transportin e transmetuesit neuronalë dhe për këtë arsye, me anë të ndikimit aktiv në terren mikrotubulat magnetike, është e mundur të ndryshohet / shqetësohet kursi i energjisë dhe informacionit në qelizat, proceset biokimike në qelizat, organet ose të gjithë organizmin njerëzore

(nga Dr. Spomenko J.Mihailovic)