Të përmirësuar cilësinë e jetës tuaj me:

Full-Point Technology & Bioriposo life style

Patent re për shpikje industriale: pajisje për mbrojtje elettrosmog N ° 102019000002333

Lobiettivo della nostra azienda è progettare, realizzare e produrre dispositivi di protezione individuale da Elettrosmog.

I campi elettromagnetici anche se di frequenza non ancora nel campo delle radiazioni ionizzanti hanno però effetti cumulativi sul metabolismo delle strutture viventi ovvero pur non provocando immediatamente un tumore come le radiazioni arrivano ad alterare il metabolismo e dopo ad esempio alcune migliaia di secondi (ovvero giorni) provocano un effetto simile ad una radiazione ionizzante.

Profesor Bruno Brandimarte
Fisico nucleare e Roli Ligjërues Profesor e matjeve elektronike

Università di Tor Vergata Roma

Fusha elektrike është shprehur në tokë konsiderohet si zero. Fusha magnetike nën 10,000 Hz përbëhet nga linjat e forcës mbyllur dhe për këtë arsye nuk i referohet në zero. Në frekuenca më e lartë se 10.000 Hz Elektrike dhe fushat magnetike bashkëveprojmë krijimin e valëve elektromagnetike që propagandojnë në hapësirë.

Negli ultimi decenni c’è stato un forte incremento nelle radiotrasmissioni sia televisive che radio nonché dei sistemi di telefonia provocando un forte inquinamento da onde radio che genericamente è definito Elettrosmog.

Dal punto di vista della protezionistica la via più semplice sembra quella della SCHERMATURA degli ambienti o del corpo ma questa soluzione è tanto inefficace quanto impraticabile sia perché ogni forma di schermatura dovrebbe essere totale e collegata a terra , sia perché è impossibile far vivere degli esseri umani praticamente rinchiusi in una gabbia di Faraday .

La Società Bioriposo&Full-Point da molti anni ha studiato ed affrontato il problema con l’obiettivo di trovare una una soluzione evitando qualsiasi forma di schermatura . Un ‘accurata ricerca scientifica e con l’ applicazione della Legge di Lenz ha progettato e realizzato dei” dispositivi” protetti da depositati brevetti rivolti alla protezione del posto letto così che i soggetti dove comunque passano il 30% della loro vita potessero riposare in una zona protetta.

Biolabor Biodispositivo

In conseguenza alle continue e repentine variazioni dell’aumento degli inquinanti da Elettrosmog e dell’aumento dei valori in ordine di frequenze superiori a 2,5 GHz ( telefonia 5 G) , oggi con il contributo del Professor Bruno Brandimarte la Bioriposo & Full-Point ha sviluppato ulteriori dispositivi di protezione individuale protetti da nuovi brevetti e che coprono il 70 % della vita di una persona in quanto applicabili alla zona letto, zona lavoro e tempo libero ed indossabili il cui comune principio fisico si basa sulle leggi Lenz e Faraday- Neumann .

Tale principio fisico interviene in maniera importante , su un larghissimo spettro di frequenza ; misurazioni elettroniche effettuate, con rilevazione sotto controllo universitario , prima senza i nostri dispositivi e dopo con i nostri dispositivi , utilizzando strumenti (Rhode&Swartz) calibrati come campioni secondari , hanno rilevato coefficienti di attenuazione dell’elettrosmog molto vicini al 100% . I test in video sono visibili su you tube https://www.youtube.com/watch?v=fHXEVeTQHok ed alla pagina documentazione scientifica.

Privimi pasiv (përmes shqyrtimit) të ekspozimit natyror në fushën magnetike të Tokës mund të ndikojë negativisht në mirëqenien tonë fizike dhe mendore

DUHET TË DISH SE: Trupi i njeriut nuk mund të funksionojë në mënyrë normale pa energjinë natyrore që merr nga mjedisi në të cilin jeton dhe rritet.

Otre asaj drite, ajrit, ujit dhe ushqimit, trupi ynë ka nevojë për fushë magnetike e Tokës.
Por për shkak të ndikimet elektromagnetike dhe një numër faktorësh të mbuluara nga Gjeobiologji, Trupi ynë nuk është në gjendje të ketë të gjitha të mirat.

Çfarë është Gjeobiologji?

Gjeobiologji është një disiplinë që përfshin mjekësi, Arkitekturë dhe fizikës dhe të bëjë me marrëdhëniet ndërmjet njeriut dhe mjedisit.

Struktura e tokës në të cilën shtëpi është ndërtuar, orientimin e saj, materiali i shtratit, ujore nëntokësore, si dhe prania e valëve të radios në mjedis, ndikimi i atyre që jetojnë jetën e tyre.

Lajme

Zbuloni zgjidhjeve tona për çdo moment të ditës tuaj, Mbrojtja H24.