Instrumente në shitje për publikun e interesuar

Hartmann Scanner

Rete-Hartmann-Scanner

Electrosmog Detector

electrosmog

Omega Max

omega

Këtu është mjeti i ri për të gjithë për të matur efikasitetin e tokëzimit të sistemit të rrjetit në shtëpi: METERA EFE

Genius Electronic Antena

gjeni

Bionic EAV - Organometer

Bionic