Hartmann Scanner

Hartmann Scanner

Ky është një pako me dy mjete të bëra nga Full-Point Corporation në bazë të diagrameve origjinale të diktuara nga Dr. Hernst Hartmann për të identifikuar linjat që përbëjnë rrjetin Hartmann dhe kryqëzimet përkatëse si brenda ashtu edhe jashtë.
Këto dy mjete janë krijuar për të punuar në çifte.
E para: e Më i shëndoshë siguron që potenciali energjetik i mjedisit që do të analizojmë është akorduar për këtë lloj matje me një lëshim bazë.
E dyta: Sonar kur të gjenden dy frekuencat, ajo do të lëshojë një sinjal akustik me volum dhe vazhdimësi të ndryshueshme në varësi të intensitetit dhe amplitudës së kryqëzimit ose vendndodhjes së linjës Hartmann të zbuluar. Linjat dhe kryqëzimet janë të dallueshme në mënyrë tredimensionale. Horizontalisht (Veri-Jug / Lindje-Perëndim) dhe vertikalisht në drejtimin e jonosferës së tokës.

Ndjeshmëria e veçantë e këtij kompleti instrumentesh kërkonte vëmendje të veçantë në izolimin e tij nga ndikimet e jashtme gjatë fazave të zbulimit, veçanërisht në mjedise të mbyllura ku ka një sasi më të madhe të elementeve shqetësuese. Për këtë arsye, karroceria e këtyre instrumenteve mbrohet nga një bojë polimeri e veçantë mbrojtëse që garanton rezultatin. Furnizimi me energji elektrike është 9 volt, mundësisht me një bateri të rimbushshme.