Rreth tridhjetë vjet më parë, fizikanët rusë kanë zbuluar rezonancë biologjike, që është, ata zbuluan se çdo qelizë, si dhe strukturën e trupit tonë, ka një spektër figurë-elektromagnetike. Në shtetet e ndryshimeve në frekuencat e këtyre valëve në trupin ndryshime fiziologjike të ndodhë, dhe ndryshimet patologjike pastaj.
Pajisjet biorisonanti sofistikuara mund të regjistrojnë gjendjen elektromagnetike e organizmit dhe organeve. Bazuar në këtë, ne mund të kemi një pasqyrë të plotë të gjendjes funksionale të trupit shumë të dobishme në parandalimin dhe diagnostikimin e shumë sëmundjeve. Edhe i ashtuquajturi microrisonante terapia dmth terapisë shtëpi, pasqyrohet
organizëm që mbante në atë oshilacione “i arsyeshëm” duke formuar një strukturë harmonike elektromagnetike dhe në këtë mënyrë ndihmon në procesin e trajnimit të bilancit të energjisë dhe në rimëkëmbjen e saj.
Homeopati, si një nga degët e mjekësisë plotësuese, pranohet
Edhe në vendin tonë për një kohë (si dhe bio-rezonancë), ajo ka një veprim dinamik në organizëm. veprimi i saj ka të bëjë me stabilizimin e bilancit të energjisë, duke formuar kështu një ideal Kontrolli i hapësirës së brendshme të një organizmi të gjallë për të ruajtur vazhdimësinë e kimike të saj dhe karakteristikat fizike. Kështu është krijuar një gjendje të shëndetshme organizmit elektromagnetike si nga pikëpamja e parandalimit dhe terapeutike. Në mjekësi, mbrojtja preventive ka rëndësi, megjithatë, si dëshmitarë, ne mund të shohim se në praktikën mjekësore, dhe madje edhe në praktikë laik, mbrojtja proaktive nuk e ka vendin që meriton. Një vendim popullor thotë “parandalimi është më i mirë se kurë” e parla dell’esperienza di generazioni precedenti che dovrebbe essere accettata anche nei tempi moderni. Cioè, vediamo un grande sviluppo tecnologico della civiltà, però vediamo anche il pericolo che ci porta lo sviluppo. Nella vita di ogni giorno, siamo esposti alle diverse influenze negative d‘ambiente, che ci vengono dall’aria, dal cibo oppure dall’acqua, e noi, medici, siamo testimoni di vere epidemie di malattie che arrivano come conseguenza del disordine dello stato immunologico (difensivo) dell’organismo, tra cui ai primi posti si trovano tumori maligni. Mbrojtja preventive përmban disa veprime që shërbejnë për të ulur ndikimet e elementeve negative në organizëm. Në mbrojtjen preventive, përveç faktorëve të përbashkët (një dietë të rregullt, aktiviteti fizik, ajri i pastër), dhe gjithashtu shumë të rëndësishme nga mbrojtjen nga rrezatimi Elektromagnetike. Rrezatimi elektromagnetik i organizmit ndryshon spektrit elektromagnetik ed ha una influenza diretta sul nascere della malattia cambiando la struttura di tessuti e organi. La radiazione ha un’azione impercettibile, il suo effetto si sta accumulando e la malattia che nasce come la sua conseguenza, spesso, non si collega ad essa. Nella protezione preventiva da alcune malattie, su alcuni elementi è difficile influire, però quanto alla radiazione, la protezione ci è stata resa possibile grazie alla compagnia Full-Point. Cioè, come medico che si occupa di influenze elettromagnetiche, dal punto di vista terapeutico e anche dal punto di vista della protezione preventiva, penso che il Biodispositiv është një ndihmë e paçmueshme për shëndetin. Kjo është një mbrojtje preventive nga rrezatimi të dëmshëm që na rrethon çdo ditë, sidomos në vendet ku ne jemi më shumë orë. Biodispositiv, të tilla si ndihma mjekësore, përcjellëse dhe neutralizon dëmshme ndikimet rrezatim elektromagnetik. Ai kontribuon dhe mbështet proceset metabolike optimale që mbështesin shëndetin; në rastin e sëmundjeve, së bashku me masat e tjera, ai kontribuon në procesin e shërimit.

specialist Dr Ljiljana Bajic Bibic në mjekësi të brendshme, bioresonance dhe mjekësi homeopatik KBC “Beìanijska Kosa "(Qendra Klinike Spitalore) Belgrade