Omega Max

Omega Max

Max omega dhe një detektor i rrezatimit elektromagnetik jojonizues cilësi të lartë. Çdo lloj i rrezatimit elektromagnetik përbëhet nga komponenti elektrik dhe atij magnetike, pingul me njëra-tjetrën, të cilat janë përhapur në hapësirë ​​me shpejtësinë e dritës, dmth me 300.000 km për sekondë. Max omega dhe në gjendje të veçmas matur E elektrik komponenti (volt / meter) dhe H (magnetike milliamps / meter) përcakton me saktësinë më të madhe intensitetin e rrezatimit elektromagnetik. teknologji digjitale gjithashtu ju lejon të mendimit vlera e saktë zbuluar për një gamë të gjerë të matjes.
Rrezatimi jo-jonizues elektromagnetik me origjinë nga instalimet elektrike, nga aparatet, pajisjet dhe makinat e përdorura
në industri, duke transformatorëve, vendos radio dhe TV, kompjuterëve dhe si. Nuk ka pothuajse asnjë punuar apo mjedisin jetojnë të lirë nga rrezatimi artificiale – kudo dhe në çdo kohë ne jemi të ekspozuar ndaj rrezatimit elektromagnetik që ne nuk jemi në gjendje të shohin ose dëgjojnë, por ne mund të masë. Max omega na lejon të bëni këtë me thjeshtësi të madhe, marrjen matje të lartë saktësi, pavarësisht nga aftësia e përdoruesit Dowsing.