Përvoja e gjatë e zbulimin e Mjedisit Metoda plotë-Point dhe hulumtime në fushat e Gjeobiologji dhe ndikimet TË elektromagnetike lejuar krijimin e Biodispositiv.

Gjithashtu pyesni veten se çfarë është Gjeobiologji?
Kjo është një disiplinë që përfshin mjekësi, Arkitekturë dhe fizikës dhe të bëjë me marrëdhëniet ndërmjet njeriut dhe mjedisit.
Kohët e fundit u zbulua fenomeno i '' Dirty energjisë elektrike "; që është, të energjisë elektrike në telat e shtëpive tona nuk është e thjeshtë, sinjal të pastër në 50 Hz.