konferencë “Vendoseni shtratin në vendin e duhur!”

në Materiavera në Milano.

Materiavera prej vitesh ai merret me çështje që lidhen me qëndrueshmërinë mjedisore në fushën e kërkimit, planifikimit arkitektonik dhe projektimit. Qendra u themelua në vitin 2004 dhe vazhdon rrugën profesionale në fushën e arkitekturës ekologjike të nisur në vitet 80 nga Qendra Bio-ndërtuese dhe nga Tupa për sektorin e mobiljeve.

Pamja e ekranit 22-01-2011 në 10.55.06

Misioni i saj është të dizajnojë duke zgjedhur forma që sjellin bukuri dhe freski në botën tonë, duke përdorur materiale natyrore që respektojnë njeriun, mjedisin dhe ritmet e natyrës. Çështja e qëndrueshmërisë është shumë moderne dhe e nevojshme: të jetosh, të mendosh, të projektosh në mënyrë të qëndrueshme do të thotë të kesh vetëdije se secili prej nesh dhe çdo gjest ynë është i lidhur me universin që na rrethon dhe pjesë e të cilit jemi. Kontributi i Materiavera synon të përhapë deklinimin e ri të bashkimit të arkitekturës – natyrës – qëndrueshmëri për një të ardhme më të mirë.

www.materiavera.it